Theraplay er en metode som opbygges via leg. Her guides forælder/omsorgsgiver og barnet til at opbygge glædesfyldte mødeøjeblikke i en sund afstemt interaktion. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, tillid og skabe glæde og engagement. Dette er med til at øge barnets selvværd og opnåelse af et positivt selvbillede.

Vi tager udgangspunkt i barnets følelsesmæssige alder

Metoden tager udgangspunkt i barnets følelsesmæssige alder og ikke i barnets faktiske alder. Theraplay åbner muligheder for genoprettende erfaringer og nye muligheder for bedre tilknytning. Denne terapiform kan laves med børn i alle aldre.

Terapien henvender sig til forældre/omsorgsgiver med børn og unge med sociale, følelsesmæssige, udviklings, og adfærdsmæssige vanskeligheder. Læs evt. mere her.

Kontakt Lene Rønn for et forløb med Theraplay for dit barn.

KONTAKTLene Rønn