Børn trives bedst med forældre, som er tydelige. Det betyder, at børnene ved, at forældrene mener det, de siger, men også engagerer sig i børnene. Derudover er det vigtigt, at I som forældre stiller aldersvarende krav og udfordringer og samtidig er omsorgsfulde.

Er du for hård ved dig selv som forælder?

Mange forældre stiller i dag meget store krav til sig selv i forælderrollen. Det er let at blive utryg og usikker i rollen. Hvis du/I som forældre bekymrer jer om jeres barn, kan det være behjælpeligt og hensigtsmæssigt med professionel hjælp. Jeg hjælper både forældre (såvel småbørns- som teenagerforældre), men også hele familier.

Nogle af de temaer, vi arbejder med kan være:

  • Reaktioner fra barnet som forældrene ikke forstår
  • Barnet synes ikke at være i trivsel
  • Samarbejdet mellem forældrene
  • Fastlåste reaktionsmønstre mellem forældre og barn eller mellem søskende
  • Sammenbragte familier
  • Skilsmisse
  • Forældre som føler sig afmægtige eller usikre

Leg styrker tilknytning, selvværd og selvtillid

Theraplay er en af de metoder, jeg anvender i familieterapi. Det er en legende form for terapi, som er med til at styrke barnets tilknytning, selvværd og selvtillid. Theraplay kan stå alene, eller være en del af en familiebehandling.

KONTAKTLene Rønn