Supervision er en kontraktmæssig tidsbestemt og faglig proces, hvor der arbejdes i forhold til teori, arbejdsmetoder og egne ressourcer.

Der arbejdes med det kollegiale i gruppen, og målet er, at der skabes en kultur med respekt og værdig kommunikation. Desudover arbejdes der også med sagssupervision.

Jeg tilbyder supervision til personalegrupper inden for en række faggrupper, bl.a.

    • Pædagoger og andet pædagogisk personale
    • Lærere
    • Støttekontaktpersoner og mentorer
    • Personalegrupper inden for sundhed og psykiatri
    • Socialrådgivere

Hjælp til at finde nye løsningsmuligheder på faglige udfordringer

Ved fx. lærere og pædagoger superviserer jeg også med “direkte supervision”. Det betyder, at jeg deltager som observant og ser på samspil, relation, engagement osv. Herefter taler vi sammen om hvordan situationen er oplevet, og hvad der konkret er givende og lærerigt, men også udfordrende. Det er også en mulighed at arbejde ud fra video.

Supervision tager altid udgangspunkt i et fagligt problem, og hensigten er at hjælpe personalegruppen eller den enkelte med at finde nye eller andre løsningsmuligheder. Supervision medvirker til at sikre faglig og fagpersonlig udvikling. Medarbejderen får mulighed for at se sin egen betydning, indflydelse og værdi.

I supervision lægger jeg vægt på tryghed, kommunikation og specifik tale

1) At der skabes tryghed og tillid i gruppen, samt at der skabes en kultur med respekt, nysgerrighed, støtte og igangsættelse, hvor der er plads til at være den fagperson man nu er
2) Kommunikationen som et vigtigt redskab – også den nonverbale
3) At få fra generel tale til direkte og specifik tale, hvor der tales på egne vegne.

Kontakt mig for at høre om mulighederne for supervision på din arbejdsplads.

KONTAKTLene Rønn