Her kan du læse om de metoder, jeg anvender i terapien. Det giver en forståelse for, hvad metoderne er – og hvordan de bruges.

Hypnoterapi – en skånsom måde at arbejde med ubevidste minder

Hypnoterapi er et redskab, som hjælper til på en skånsom måde, at bearbejde følelser som vi ikke helt forstår, da de ofte er glemt i bevidstheden. Du guides i en rar og tryg afslapning og tilbage til tidligere hændelser, hvor de pågældende følelser oprindeligt opstod. Der arbejdes terapeutisk i afslapningen, og der skabes motivation til forandring og nye handlemuligheder integreres.

Theraplay – en legende måde at skabe tilknytning og øge selvværd

Theraplay er en metode som opbygges via leg. Terapien henvender sig til forældre/omsorgsgiver med børn og unge med sociale, følelsesmæssige, udviklings, og adfærdsmæssige vanskeligheder. Læs mere om Theraplay her.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi giver en forståelse af hjernen

Denne tilgang handler om, hvordan den følelsesmæssige hjerne fungerer. Den treenige hjerne består af:

  1. Det autonome – sansende område, med energiforvaltning og kropssansning
  2. Det limbisk – følende område – med emotionelle interaktionsforventninger
  3. Det præfrontale – mentaliserende område med viljesstyret regulering og mentalisering.

De tre kompasser er et overordnet “landkort”, ikke en metode, som hjælper til at belyse, hvor vanskelighederne særligt findes i den enkeltes system. Ved at anvende denne tilgang kan vi få en klar pejling på, hvad der skal arbejdes med hos den enkelte for at skabe harmoni og balance i den treeinge hjerne.

Harmoni og balance i de treenige hjerne, skaber øget mulighed for tilknytning og mentalisering. Med andre ord hjælper det med at tænke og føle klart.

KONTAKTLene Rønn