Mistrivsel hos teenagere, kan f.eks. komme til udtryk som:

  • skolefobi
  • misbrug
  • indelukkethed
  • udadreagerende adfærd
  • angst/præstationsangst

Forløbet for unge og teenagere efter den enkeltes behov

For nogle børn og unge er det tilstrækkeligt at få samtaler med en udenforstående. Her får de mulighed for at dele tanker og spekulationer, uden at føle de skal tage hensyn til andre og drage omsorg for andre.

Andre har udfordringer, hvor det er hensigtsmæssigt, at forældrene inddrages, og vi sammen arbejder med problematikkerne.

For nogle er vanskelighederne særlig svære i skolen, og det kan derfor være meget givende at skabe et samarbejde med skolen.

KONTAKTLene Rønn